Učenci, ki so bili 24. 6. 2024 odsotni, lahko spričevala, po predhodnem dogovoru, prevzamejo v tajništvu šole  skladno Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole,

od 26. do 28. junija 2024 in od 26. do 30. avgusta 2024,

med 8.00 in 13.00.

Spričevala lahko v navedenih dneh v tajništvu šole prevzamejo tudi otrokovi starši, izjemoma druge osebe s pisnim pooblastilom staršev ali skrbnikov otroka.

                                                                                                                                            Tajništvo šole

(Visited 122 times, 1 visits today)
Dostopnost