V letošnjem šolskem letu je na šoli potekal nacionalni projekt Spodbujamo prijateljstvo, ki ga izvaja Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje. 

V projekt je bilo vključenih 294 učencev od 1. do 9. razreda. Učitelji mentorji smo spodbujali učence k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. 

Omenjeni projekt smo mentorji izvajali z učenci pred, med in po pouku, pri likovnih delavnicah in razrednih urah. S poudarkom na timsko – skupinskemu delu smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • Pogovore o pomenu prijateljstva (Kaj je prijateljstvo?, Kako lahko nekomu pokažemo, da je naš prijatelj? Kdo je pravi prijatelj?, Kakšne lastnosti mora imeti prijatelj?, Kako prepoznam pravega prijatelja?, Kakšno bi bilo življenje brez prijateljev?, Kakšna in katera pravila obstajajo v prijateljstvu in ali jih smemo kršiti?, Vrednote, dejanja in vedenja v prijateljskih odnosih., Kako ohranjamo in krepimo prijateljstvo? Kaj želimo od prijateljev? Katere aktivnosti lahko skupaj počnemo?, Na kakšen način pokažemo prijatelju, da nam veliko pomeni?). 
 • Iskanje in raziskovanje besede prijatelj v različnih jezikih (amigo, friend, …).
 • Risanje in pisanje simbolov prijateljstva (srce, roka, dlan, sklenjene roke, roža, cvetje, nasmeh …).
 • Ustvarjanje slik na temo Kaj najraje počneva s prijateljem? in Kako izgleda prijateljstvo?
 • Pisanje misli o prijateljstvu.
 • Poslušanje zgodbic in pesmic o prijateljstvu.
 • Ustvarjanje deklamacij, misli in pesmi o prijateljstvu.
 • Individualno in skupinsko likovno ustvarjanje (risanje in slikanje prijateljev).
 • Individualno in skupinsko gibalno plesno ustvarjanje.
 • Izdelovanje voščilnic in pisanje voščil za prijatelja v angleškem jeziku.
 • Ustvarjanje literarnega izdelka (zbirka pesmi in misli učencev).
 • Tedensko dnevni koledar prijateljstva z željami za najboljšega prijatelja.
 • Izdelava slikovno igralne Kocke prijateljstva z zapisom prijateljskih dejanj. 
 • Pisanje in ilustriranje pesmi o prijateljstvu.
 • Izdelava Srčkove knjižice prijateljstva v besedi in sliki skozi igro vlog.
 • Aktivnosti Skrivni prijatelj.

 Vsa dela so bila objavljena na fb spletni strani Društva Sobivanje. Vabljeni k ogledu.

Avtor članka: Koordinatorica/mentorica projekta Damjana Strgar

Fotografije: Damjana Strgar

(Visited 736 times, 1 visits today)
Dostopnost