Članek pripravila: učiteljica Vesna Groznik

Z učenci 7. 8.  razredov smo obiskali učni poligon za samooskrbo Dole pri Poljčanah, ki ga vodi  Dr. ANA VOVK KORŽE, prikazala nam je kako biti samooskrben na enem hektarju površine. Učni poligon Dole prikazuje nove možnosti za večjo samooskrbo. Za zbiranje vode so urejena vodna zajetja, zbiralniki deževnice in mlaka za večjo biodiverziteto. Za pridelavo hrane so visoke grede, gomile, dvignjene grede, grede »pogača«, grede z biomaso, grede na kartonu in grede v jarku in na terasah. Urejeni so nasadi aronij, borovnic, sliv, sladnega drevja, orehov, lešnikov, jagod, zelenjave ter zelišč. Objekti so zemljanka, jurta, rastlinjak, solarna postaja  in naravni wc-ji.

 Dejavnost smo izvedli  po pouku.

   Učenci so si lahko ogledali različne vrste gred in njihovo sestavo ter postavitev, si ogledali notranjost zemljanke, katere izdelke vse sama prideluje in shranjuje v njej gospa Ana, si ogledali notranjost jurte (podobna velikemu šotoru), čajnice, sušilnice, rastlinjak, pod kozolcem pa so smukali vejice pelina, posušenih oljčnih listov ter drugih rastlin za pripravo zeliščnih čajev, sadili solato.  Ogledali in preizkusili so tudi biološko stranišče.

Članek pripravila: učiteljica Vesna Groznik

(Visited 143 times, 1 visits today)
Dostopnost