Gotovo veste, da lahko vsak državljan Republike Slovenije do 1 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun Republike Slovenije.

Del svoje dohodnine lahko namenite tudi Šolskemu skladu OŠ Šmarje – Sap, v katerem sredstva namenjamo za dobrobit vseh učencev naše šole, tako, da jim omogočimo dodatne učne pripomočke, cenejše smučarske in plavalne dni, oglede gledaliških in kino predstav ter mnoge druge stvari in dejavnosti.

Vabimo vas, da 0,3 % akontacije svoje dohodnine namenite Šolskemu skladu OŠ Šmarje – Sap. Vas to ne stane nič, našim učencem pa omogoča boljše in kakovostnejše šolanje.

Kje in kako

Obrazec namenitev dohodnine našemu Šolskemu skladu najdete na spletni strani naše šole www.osss.si pod zavihkom Dokumentacija – Vloge in obrazci.

Izpolnjen obrazec oddate osebno ali po pošti na pristojni FURS urad najkasneje do 30.12.2023. FURS upošteva obrazce, ki jih prejme do 31.12.2023.

Lahko pa del dohodnine namenite tudi preko portala E-davki https://edavki.durs.si, kje izberete obrazec Doh-Don – Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije.

Oddan obrazec velja do preklica in ga ni potrebno oddajati vsako leto.

Hvala!

(Visited 67 times, 1 visits today)
Dostopnost