Izbirni predmeti

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro tedensko, le tuji jezik je na urniku dve uri tedensko.
Nekatere vsebine bodo potekale strnjeno, izven rednega urnika (ogledi, izleti …) ali v obliki tabora.
Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov (2 predmeta ali tuji jezik), lahko pa tudi tri, če s tem starši
soglašate.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (npr. GŠ Grosuplje …), je
lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov. V tem primeru prosimo starše, da to označite.

Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo in zapišejo v spričevalo.
Kateri predmet se bo izvajal, je odvisno od števila prijav, o izbiri boste obveščeni aprila oz. maja (odvisno
od razvijanja dogodkov). Menjava izbirnega predmeta je možna takoj po seznanitvi z izborom, še v času
priprav na novo šolsko leto.

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo
prostovoljno. Ko učenec izbere neobvezni izbirni predmet, se le-ta uvrsti na učenčev urnik, se ocenjuje
in je prisotnost pri pouku predmeta obvezna.

prijavnica IP za 7r_2022-23

prijavnica IP za 8r_2022-23

prijavnica IP za 9r_2022-23

vodnik po izbirnih predmetih 22-23

(Visited 363 times, 1 visits today)
Dostopnost