Podrobnosti projekta

Specifični cilji in naloge projekta Učenje je (lahko) igra so:

1. Vzpostavljanje dveh partnerstev z International school of Innovation Lodz iz Poljske in Europass Teachers Academy iz Italije ter načrtovanje ka229 projekta z osnovno šolo s Poljske.

2. Pridobivanje znanj in veščin o inovativnih metodah vseh delov učne ure na štirih mednarodnih usposabljanjih za učitelje:

a) spoznavanje metode “obrnjena učilnica”, učenje uporabe različnih orodij znotraj te metode in o načinih, kako obrnjeno učilnico integrirati v kurikulum (usposabljanje Flipped Classrom v Sevilli),

b) razumevanje pomena igre v vseh fazah izvedbe učne ure in načinov, kako inovativne metode igre integrirati v kurikulum (usposabljanje Enough Theory, Let’s play! na Tenerifih),

c) razumevanje inovativnih metod spremljanja, preverjanja in vrednotenja znanja in učnega procesa (usposabljanje Intelligent Assessment and Evaluation v Droghedi),

d) razumevanje inovativnih strategij efektivne motivacije, sodelovanja in evalvacije ter razumevanje načinov integracije v šolski kurikulum (Classroom Management Solutions for Teachers: New methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies v Berlinu).

3. Načrtovanje in implementiranje inovativne metodologije v vsakdanji pouk in izvedba eTwinning projekta.

4. Širjenje pridobljenih znanj znotraj šole, v lokalni skupnosti, na državni in mednarodni ravni.

5. Dvig prepoznavnosti šole in dela učiteljev na vseh ravneh.

6. Priznavanje pridobljenih kompetenc z Europass dokumenti.

Po realizaciji projekta pričakujemo:

– večjo usposobljenost naših učiteljev za uvajanje inovativnih metodologij v vse faze učne ure, še posebej na področjih

naravoslovja in jezikoslovja,

– večjo motiviranost učencev za aktivno sodelovanje v vseh fazah učne ure,

– boljše medkulturne kompetence in izboljšanje znanja angleščine,

– načrtovanje bodočih projektov ka1 in ka229, v katere bomo v mobilnosti vključili učitelje in učence,

– večjo prepoznavnost šole v lokalni skupnosti, regionalni, državni ter mednarodni ravni,

– priznane kompetence učiteljev – Europass mobility potrdilo.

(Visited 247 times, 1 visits today)
Dostopnost