Spoštovani starši!

V petek popoldne smo na šolo prejeli uradna navodila glede ocenjevanja znanja. Vsebino sklepa o prilagojenem načinu ocenjevanja si v celoti lahko preberete na stani MIZŠ (https://www.gov.si/novice/2020-04-17-priporocila-za-ocenjevanje-znanja-v-osnovni-soli/), ključni poudarki so:

  • Učenec mora v drugem ocenjevalnem obdobju pridobiti vsaj 1 oceno za vsak predmet (od 1. 2. 2020 mora učenec imeti vsaj 1 oceno).
  • Ocene se lahko zaključijo na podlagi zmanjšanega števila ocen (npr: pri MAT je bilo prej potrebnih 6 ocen, sedaj so dovolj le 3).
  • Spremenjeni so pogoji za napredovanje oz. ponavljanje razreda in opravljanje popravnih izpitov (učenci od 1. do 6. razreda lahko razred ponavljajo le ob soglasju staršev – prej to veljalo le za 1. in 2. razred; v 7. in 8. razredu možnost 3 popravnih izpitov v treh rokih).
  • Nacionalno preverjanje znanja – NPZ v 6. in 9. razredu odpade.

Ocenjevanje znanja bo potekalo v mesecu maju. Učitelji bomo do takrat pripravili urnike ocenjevanja in predvideli načine ocenjevanja na daljavo ter učence in starše o vsem podrobno obvestili prve dni po prvomajskih počitnicah.

Za lažjo orientacijo pri ocenjevanju vam bomo v tem tednu po e-pošti poslali izpis številčnih ocen iz redovalnice, saj je od zadnjih govorilnih ur minilo že kar nekaj časa.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na razrednike in svetovalno službo preko e-pošte.

Računamo, da bomo šolsko leto uspešno zaključili, še naprej pa vam želimo veliko vneme pri šolskem delu, ki ga opravljate.

Lep pozdrav!

 

V Šmarju – Sapu, 20. 4. 2020

 

Ravnateljica:

Pavlina Antolič

(Visited 62 times, 1 visits today)
Dostopnost