V novem šolskem letu Osnovna šola Šmarje – Sap sodeluje v novem Erasmus+ projektu z naslovom The Curious and Flourishing Schools - Positive Education in Building of Character Strengths and Virtues. Projekt se je začel 01.10.2022 in bo trajal do 30.09.2024. Koordinator...