V novem šolskem letu Osnovna šola Šmarje – Sap sodeluje v novem Erasmus+ projektu z naslovom The Curious and Flourishing Schools – Positive Education in Building of Character Strengths and Virtues. Projekt se je začel 01.10.2022 in bo trajal do 30.09.2024. Koordinator in vodja projekta je Institut za pozitivnu psihologiju Novi Sad iz Srbije. V projektu, k bo trajal dve leti in je vreden 120. 000€ sodelujejo še partnerji iz Srbije, Hrvaške in Slovenije in sicer Osnovna škola Kosta Trifkovic iz Novega Sada, Srbija;  Osnovna škola “Branko Radicevic” iz Novega Sada iz Srbije, Osnovna škola Odra iz Zagreba iz Hrvaške; Osnovna škola Frana Galoviča iz Zagreba iz Hrvaške; Osnovna šola Livada iz Ljubljane iz Slovenije in Osnovna šola Šmarje – Sap iz Šmarja – Sap iz Slovenije.

Cilj projekta je izboljšati kakovost formalnega izobraževanja v osnovnih šolah v treh državah: Srbiji, Hrvaški in Sloveniji z izvajanjem pozitivne psihologije in krepitvi močnih področji tako učencev kot tudi učiteljev. Projekt naj bi tako podprl in povezal prakso v šoli, pedagoške raziskave ter izobraževalno politiko in pripomogel k novim pogledom in praksam v osnovnošolskem izobraževanju.

Projekt vključuje izmenjavo štirih učiteljic ter deset učencev iz Osnovne šole Šmarje – Sap.

Tekom trajanje projekta bo projektna skupina bo skušala pridobiti naslednje rezultate:

1. Program “Pozitivno izobraževanje – cvetoča šola”.

2. Usposabljanje učiteljev za izvajanje programa (v vseh partnerskih šolah za 60 učiteljev).

3. Raziskovalna metodologija za oceno učinkov programa.

4. Priročnik za učitelje, ki bodo izvajali program (teoretične in praktične razsežnosti).

5. Klubi pozitivne vzgoje v vseh šestih šolah.

(Visited 88 times, 1 visits today)
Dostopnost