Spoštovani starši!

Končno vam sporočamo veselo novico, da se bo predvidoma naslednji ponedeljek, 18. 5. 2020, pričel pouk v šolskih klopeh za učence prve triade. Organizacija pouka bo spremenjena, potekala bo v skladu z navodili, ki smo jih prejeli od odgovornih institucij. Glavne spremembe so:

  • Pouk bo potekal v manjših skupinah, v katerih bo do 15 učencev. Učitelj lahko dela le z eno skupino otrok (združevanja skupin in menjave učiteljev ne bo).
  • Higiena bo izjemno poostrena (umivanje rok, razkuževanje miz …).
  • V šolo bodo smeli vstopati le učenci in učitelji.
  • Starši boste morali pred vstopom otroka v šolo podpisati izjavo o zdravstvenem stanju otroka (Izjava in zdravstvene omejitve). V šolo smejo le zdravi otroci, ki v zadnjih 14 dneh niso kazali znakov obolenja in so tudi v splošnem zdravi. Zdravstvena stroka je pripravila seznam zdravstvenih omejitev za otroke, ki velja tudi za druge osebe, s katerimi otrok živi v istem gospodinjstvu (podrobneje v zgornji povezavi Izjava in zdravstvene omejitve). Otrokom z zdravstvenim omejitvam se vrnitev v šolo odsvetuje.

Za pripravo novega režima šola potrebuje aktualne podatke o številu vključenih otrok v pouk v šoli, o času, ki ga bo otrok prebil v šoli, o šolskih obrokih in šolskih prevozih. Za ta namen smo v e-učilnicah pripravili anketo, ki jo, prosimo, čim prej izpolnite.

Natančna navodila bomo pripravili v nekaj dneh in vas o njih obvestili preko e-pošte.

Za (hitro) sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Vodstvo šole z zaposlenimi

(Visited 28 times, 1 visits today)
Dostopnost