Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. V nadaljevanju posredujemo povzetek okrožnice z dne 5. 11. 2020.

Varstvo otrok zaradi odrejene karantene

Varstvo otrok se v primeru odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morajo starši obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20).

Pomoč otrokom v stiski

Ob morebitnih stiskah smo na šoli vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Vsi učenci se lahko obrnejo na razrednika, posameznega učitelja, svetovalno službo. Ključno je, da gre za osebo, ki ji otrok zaupa.

Na nacionalnem nivoju je bil za pomoč v stiski pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki ali odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize. Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Prav tako je na voljo TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro, svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro, terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure, Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj in zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi. V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.

Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij.

Za vsa druga morebitna vprašanja se lahko v času uradnih ur (vsak ponedeljek in četrtek med 10.00 in 12.00) ali po predhodnem dogovoru obrnete na

Odgovore na vprašanja tehnične narave (uporaba spletnih učilnic MS Teams) boste našli na spletni strani http://osss.si/2020/10/17/tehnicna-pomoc/, kjer so navedeni stiki do tehnične pomoči.

Vse potrebne informacije o začetku in načinu dela na daljavo bodo do konca dneva objavljene v razrednih učilnicah MS Teams, kjer bodo razredniki učencem podali urnike dela in natančnejša navodila.

Želimo vam uspešno delo na daljavo in obilo zdravja,

kolektiv OŠ Šmarje – Sap

(Visited 266 times, 1 visits today)
Dostopnost