S prihodnjim tednom se v šolo vračajo vsi naši učenci. Da bi vrnitev otrok v šolo potekala s čim manj težavami, vas prosimo, da preberete spodnja navodila in posredovane informacije. V šoli se bomo trudili z upoštevanjem priporočil NIJZ in navodil MIZŠ, ob tem pa tudi vas naprošamo, da v največji možni meri upoštevate ukrepe. 

Poleg skrbi za zdravo okolje in preprečevanje možnosti okužbe bomo posebno pozornost namenili počutju otrok in gibanju na prostem (ustrezna oblačila in obutev).  Poskrbeli bomo za postopno osvajanje šolske rutine ter namenili pozornost preverjanju in utrjevanju usvojenega znanja.

Ukrepi za omejevanje širjenja virusa v šoli

 • V šolo se vrnejo vsi učenci razen učenci z zdravstvenimi omejitvami in bolni otrociV primeru zdravstvenih omejitev se starši posvetujte z izbranim zdravnikom.
 • Po navodilih MIZŠ bo pouk potekal v  matičnih učilnicah. Poskrbeli bomo, da ne bo prihajalo do mešanja učencev iz različnih oddelkov. 


Razpored matičnih učilnic:


6. a – TJA
6. b – BIO
7. a – GEO
7. b – KEM
7. c – MAT
8. a – TIT
8. b – GUM
9. a – ZGO
9. b – SLJ

Urnik: https://www.easistent.com/urniki/42ad4fdfa9acc65ca39e5259486d6709ccb5efaa

 • V šolo naj prihajajo samo zdravi učenci: če ima otrok enega ali več od spodaj naštetih simptomov oz. znakov, naj ostane doma: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
 • Spodbujali bomo k večkratnemu umivanju rok z milom, razkuževanju in opozarjali na higieno kašlja in kihanja. 
 • Učilnice bomo večkrat na dan intenzivno zračili, zato naj bodo učenci ustrezno oblečeni.
 • Nošenje zaščitne maske v matični učilnici ni obvezno. Ob vstopu v šolo in v skupnih prostorih (hodnik, avla, wc …)  pa je maska obvezna.
 • Staršem vstop v šolo ni dovoljen. Za učence bodo poskrbeli dežurni učitelji.

Pouk

 • Učenci v ponedeljek, 15. 2. 2021, začnejo s poukom ob 8.30 (morebitne predure na ta dan  odpadejo). Učencem bo vstop v šolo omogočen od 8.25 dalje. Predmetna stopnja ima vhod zadaj, kjer so požarne stopnice. 4. in 5. razredi vstopajo v šolo pri glavnem vhodu, učenci od 1. do 3. razreda pa kot pretekli teden.
 • Učenci prinesejo s seboj šolske potrebščine in copate, če jih nimajo v šoli.
 • Izbirni in neobvezni izbirni predmeti bodo še naprej potekali na daljavo.
 • V torek, 16. 2. 2021, bo kulturni dan. Učenci lahko v šolo pridejo našemljeni po lastni izbiri. Na ta dan morebitne predure odpadejo.

Šolska prehrana

 • Malica bo potekala v matičnih učilnicah.
 • Kosilo bo potekalo po vnaprej pripravljenem razporedu. 

Interesnih dejavnosti (krožkov) do nadaljnjega ne bomo izvajali. Prav tako na šoli ne bo potekala nobena dejavnost, ki jo izvajajo zunanji izvajalci.

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje za učence od 1. do 3. razreda poteka enako kot do sedaj.

Podaljšano bivanje za učence 4. razreda bo le do 15.30.

Podaljšanega bivanja za 5. razrede ne bo. 

Šolski kombi

Za učence vozače bo organiziran prevoz s šolskim kombijem po ustaljenem urniku. 

(Visited 785 times, 1 visits today)
Dostopnost