Spoštovani,

na OŠ Šmarje – Sap deluje tudi šolski sklad. Sredstva, ki jih sklad zbere, so večinoma namenjena za dodatno/nadstandardno opremo OŠ Šmarje – Sap. Manjši del je namenjeno tudi socialno ogroženim. Starši so o vseh investicijah šolskega sklada obveščeni. Naš največji prispevek v preteklem šolskem letu je bila obnova ozvočenja in osvetlitve v šolski avli, ki je na voljo za šolske in krajevne prireditve.

V letošnjem šolskem letu smo izvedli naslednja financiranja:

  1. Sofinanciranje cirkuških delavnic, ki so bile izvedene na šoli v tednu otroka. 
  2. Financiranje nakupa lesenih desk, ki jih bodo učenci uporabili za izdelavo novih klopi ob šolskem igrišču.

Sklad za vsako šolsko leto predvideva sofinanciranje dveh najdražjih šol v naravi. V letošnjem šolskem letu šoli v naravi (še) nista bili izvedeni zato se je upravni odbor odločil, da:

  1. tretješolcem sofinanciramo poletno šolo v naravi ne glede na to, ali bo izvedena v juniju ali pa v septembru: sklad bo prispeval 2 vstopnici za bazen (1 dan) na otroka;
  2. šestošolcem, ki letos niso imeli zimske šole v naravi, bomo sofinancirali  zimsko šolo v naravi v naslednjem šolskem letu: sklad bo prispeval 1 smučarsko vozovnico na otroka.

Predloge za šolski sklad lahko posredujete tudi starši v tajništvo šole.

Za uresničitev naših načrtov potrebujemo vašo pomoč. Vaša donacija je prostovoljna. Predvideli smo znesek v višini 10 € na otroka, če finančno stanje družine to dopušča. V kolikor se odločite, lahko prispevate tudi višji znesek.

Znesek lahko nakažete na TRR: SI56 0123 2600 0000 054, referenca: SI00 76300, koda namena: OTHR, namen: Šolski sklad 2021.

Zahvaljujemo se vam v imenu Šolskega sklada OŠ Šmarje – Sap!

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada

Vesna Ambrožič

(Visited 71 times, 1 visits today)
Dostopnost