(nadaljevanje prvega dela) …

UI ali umetna inteligenca (AI artificial inteligence) je eden najbolj popularnih pojmov v sodobni družbi. Debaterji so morali preštudirati, kaj je in kaj ni UI, kje vse se pojavlja, v čem je njena prednost in pomanjkljivost. Če strnim ključne misli debaterjev na kratko, lahko kar podam pisane navedbe iz turnirja.

  • UI nas lahko res ogrozi, kot svari Elon Musk, in postane naprednejša od človeka
  • UI lahko poškoduje in usmrti človeka, ker naredi napako ali celo namenoma
  • UI slabo vpliva na okolje (poraba energije raste)
  • UI dobro vpliva na okolje (naprave so vedno varčnejše)
  • UI lahko nadzira družbo in posameznika, kršenje človekovih pravic neizogibno
  • UI je temelj rasti sedanje družbe, vsi želijo UI, omogoča kakovostnejše življenje, pametne naprave, pametna mesta, samovozeči avtomobili, UI v znanosti, medicini, izobraževanju, filmih…
  • Kako biti korak pred UI, najti treba načine regulacije UI
  • UI ni hudobna, človek pa je moralno vprašljivo bitje, nekateri izbirajo goljufijo, prevare, lažne informacije, ker imajo neko korist zase…
  • UI nas vodi v pasivnost in celo v odvisnosti od tehnologije …

Za potešitev radovednosti ter več znanja pa kliknite:

Poleg umetne inteligence, se letos na debatnem krožku ukvarjamo tudi s financami. V januarju smo imeli obisk bančnice Barbare iz Banke Slovenije, ki nam je razložila, kaj vse je denar, kako se z nji posluje, kaj je centralna banka in kako poteka posojanje denarja od centralne banke prek bank do posojilojemalcev. Poleg te vsebine, je še ena vsebina povezana s Kohezijskim razvojem v Evropski uniji.  Kot vidimo, sami strokovno zahtevni pojmi, s katerimi lahko rokujejo samo na debato pripravljeni debaterji. Na zadnji debatni turnir na to temo nameravamo konec meseca marca, upajmo, da ekipe  takrat ne bodo razpadle zaradi bolezni.

Zapisala: Polona Ferbežar

(Visited 68 times, 1 visits today)
Dostopnost