Bajer Zacurek

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj

https://www.eu-skladi.si/

NOSILEC PROJEKTA: OBČINA GROSUPLJE

Partnerji v projektu: Krajevna skupnost Šmarje – Sap, Turistično društvo Šmarje – Sap, Vzgojno varstveni zavod Kekec Grosuplje in Osnovna šola Šmarje – Sap

CILJI PROJEKTA:

Gre za manjše območje v zaledju naselja Šmarje – Sap, kjer se nahajata bajer Zacurek in studenec Medvedov izvir. Območje že sedaj predstavlja prijetno sprehajalno točko številnih krajank in krajanov Šmarja – Sapa, na robu gozda, ki je od centra Šmarja – Sapa oddaljena cca. 1 km. Lokacija je primerna za druženje, manjše športne aktivnosti, hkrati pa je tudi dobra izhodiščna točka za krajše pohode po gozdu in daljše ture proti Plešam in v smeri ljubljanske občine.

Lokacija je poznana tudi našim najmlajšim iz vrtca Pika, pa tudi učenkam in učencem šole v Šmarju – Sapu, do koder se radi odpravijo na pohod, prav tako služi za izvajanje delavnic na temo varovanja okolja, pomena vodnih virov in tudi za družabna srečanja.

Želja, da bi se območje lepo in primerno uredilo, pa je bila že večkrat izražena tudi s strani samih krajank in krajanov Šmarja – Sapa.

OPIS PROJEKTA:

V okviru projekta bomo tako na območju uredili brežino bajerja, podest za sedenje in manjši pomol, tam bodo svoj prostor našle tudi preproste fitnes naprave in otroška igrala, prav tako se bo uredil manjši prireditveni prostor. Če zaupamo še manjšo podrobnost, naj še povemo, da je na ploščadi predvidena tudi postavitev unikatne skulpture velikega sedečega medveda, ki bo prostoru dodal njegovo lastno, edinstveno identiteto.

Seveda se bo na območju namestilo tudi klopi, koše za smeti in pasje iztrebke, prav tako se bo območje opremilo z informativno tablo z informacijami o naravnih vrednotah v okolici in z interaktivno tablo z vsebino iz okolice, namenjeno predvsem popestritvi za mlajše.

Nastal bo prijeten, rekreativno družaben prostor za Šmarčanke in Šmarčane, pa tudi vse nas občanke in občane ter obiskovalce od drugod. Hkrati pa bo projekt prispeval tudi k večji informiranosti in ozaveščenosti domačinov in obiskovalcev o naravnih vrednotah, pomenu voda in izvirov ter posledično o tem, kako pomembna je skrb za čisto okolje.

FINANČNA KONSTRUKCIJA OPERACIJE /PROJEKTA

Celotna vrednost operacije – 112.605,90 EUR

Stopnja sofinanciranja iz ESRR je 80 % od upravičenih stroškov

Višina odobrenih sredstev iz ESRR 73.600,72 EUR
delež EU 58.880,58
delež Republike Slovenije – MGRT 14.720,14

     

                 

(Visited 173 times, 1 visits today)
Dostopnost