V pričakovanju počitnic in meseca maja smo se sedmošolci konec aprila odpeljali na razgibano zgodovinsko in z (vodno) energijo nabito ekskurzijo v Posavje. Po ogledu hidroelektrarne Vrhovo, kjer smo pobliže spoznali moč vode in pomembnost izrabe naravnih virov za energijo, nas je pot vodila na Grad Sevnica, mimo katerega nismo uspeli brez omembe prve slovensko-ameriške dame, ki je, kot nam je dokazala vodička z avtobusa, od nekdaj živela v »beli hiši«.

Dramsko zaokrožen program na gradu je učence odpeljal v 17. stoletje – čas barona Moscona in njegovih sodobnikov, kjer smo opazovali življenje ljudi na gradu nekoč.

Zgodovino grajskega vsakdana smo z bolj umetnostnozgodovinskega vidika spoznavali na naslednjem postanku, Gradu Rajhenburgu. Tu nas je vodič z izjemno jasno in bogato razlago popeljal po najbolj vidnih prelomnicah gradu, pomembnem spomeniku in zakladnici umetnostnih in politično-družbenih gibanj na našem ozemlju.

Celodnevni izlet smo zaključili v Svetu energije, interaktivnem multimedijskem centru, kjer smo odkrivali pomen energije za vsakdanje življenje in se z zanimivimi eksperimienti prepričali, da je tisti, ki ne verjame v Teslo, res teslo.

Besedilo in fotografije: Barbara Struna, Polona Ferbežar

(Visited 42 times, 1 visits today)
Dostopnost