Pet stopenjski model pomoči

  1. stopnja – pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju.
  2. stopnja – pomoč svetovalne službe (psiholog, pedagog, specialni pedagog dopolni in poglobi odkrivanje, raziskovanje in opredelitev otrokovih ovir pri učenju).
  3. stopnja – redna individualna ali skupinska pomoč.
  4. stopnja – mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove.
  5. stopnja – dodatna strokovna pomoč (DSP) na podlagi odločne o usmeritvi.

Vir: Magajna, Kavkler idr. (2008). Koncept dela UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI. Ljubljana: ZRSŠ.

(Visited 184 times, 4 visits today)
 
 
 
Dostopnost