Točkovnik

Na nekatere srednješolske programe se želi vpisati več učencev, kot jih lahko vpišejo v 1. letnik. V takem primeru šola sprejme omejitev vpisa, kar pomeni, da za vpis v želeni izobraževalni program postavi dodatne pogoje:

  • VSOTA OCEN 7., 8. in 9. RAZREDA (z učnim uspehom, brez izbirnih predmetov – največ možnih točk: 175),
  • VSOTA DOSEŽENIH ODSTOTKOV PRI NPZ IZ SLOVENŠČINE IN MATEMATIKE (največ možnih točk: 200),
  • DODATNE TOČKE (če se v tekočem letu NPZ ne izvaja, se dodatno upošteva vsota zaključnih ocen pri predmetih slovenščina, angleščina in matematika v 7., 8. in 9. razredu – največ možnih točk: 45),
  • DODATNIH 0 – 10 TOČK  ZA STATUS ŠPORTNIKA – pri vpisu na športno gimnazijo (A = 10 točk, B = 5 točk, C = 0 točk),
  • PREIZKUS POSEBNIH LIKOVNIH, GLASBENIH ALI PLESNIH SPOSOBNOSTI – za umetniške poklice.

SPODNJE MEJE TOČK ZA SPRJEM V ZADNJIH DESETIH LETIH

LESTVICA SREDNJIH ŠOL GLEDE NA USPEH NA MATURI

Fakulteta Alma Mater Europea iz Maribora www.almamater.si vsako leto pripravi lestvico srednjih šol glede na uspeh dijakov na maturi v zadnjih treh letih. Lestvica je odraz uspešnosti na maturi in ni nujno tudi odraz kvalitete šole.

(Visited 853 times, 3 visits today)
Dostopnost