Select Page

Rokovnik ali časovnik

Rokovnik ali časovnik je pregledno časovno urejen seznam pomembnih dogodkov glede vpisa na srednješolske izobraževalne programe. Pomembni dogodki se začnejo že v mesecu decembru in se vrstijo do začetka naslednjega šolskega leta.

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

ROKOVNIK

 

       JANUAR

 

1.

OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2022/23.

 

do 16. 1. 2023

 

         FEBRUAR

 

2.

INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH IN DIJAŠKIH DOMOVIH.

 

17. in 18. 2. 2023

 

         MAREC

 

3.

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI TER POSREDOVANJE DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA.

*SAMO ZA NEKATERE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME npr.: gimnazija (š) in ekonomska gimnazija (š), umetniška gimnazija, srednja šola za oblikovanje in fotografijo ter SŠFKZ – program zobotehnik.

 

 

do 2. 3. 2023

4.

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV POSEBNIH NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI TER UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA KANDIDATOV.

*SAMO ZA NEKATERE SREDNJEŠOLSKE PROGRAME.

 

 

med 10. in 20. 3. 2023

4.a

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) ter Ekonomska gimnazija (š).

 

do 27. 3. 2023

 

        APRIL

 

5.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE v šolskem letu 2022/23

3. 4. 2023

6.

JAVNA OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV V SREDNJIH ŠOLAH (spletna stran MIZŠ).

7. 4. 2023

(do 14. ure)

7.

MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

do 24. 4. 2023

(do 14. ure)

 

          MAJ

 

8.

OBVEŠČANJE VPISANIH KANDIDATOV O OMEJITVAH VPISA

(spletna stran MIZŠ)

 

do 24. 5. 2023

 

          JUNIJ, JULIJ

 

9.

IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA (VPIS NA IZBRANO SREDNJO ŠOLO) – možna izvedba tudi na daljavo

med 16. 6. in 21. 6. 2023

(do 14. ure)

10.

OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA, SEZNANITEV KANDIDATOV, KI NISO BILI USPEŠNI V 1. KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA, Z MOŽNOSTMI V 2. KROGU

do 21. 6. 2023

(do 15. ure)

11.

OBVEŠČANJE UČENCEV, KI NISO BILI USPEŠNI TER PRIJAVA ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA

do 23. 6. 2023

(do 15. ure)

12.

OBJAVA REZULTATOV 2. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA TER VPIS UČENCEV, KI SO BILI USPEŠNI V 2. KROGU – možna izvedba tudi na daljavo

do 29. 6. 2023

VPIS 30. 6. 2023

(do 14. ure)

13.

OBJAVA PROSTIH MEST ZA VPIS

(spletna stran MIZŠ)

 

 do 3. 7. 2023

 

           AVGUST

 

14.

VPIS NA SREDNJIH ŠOLAH, KI ŠE IMAJO PROSTA MESTA

do 31. 8. 2023

*do – pomeni najkasneje do zapisanega datuma

 

Špela Hribar, šolska svetovala delavka

spela.hribar@osss.si

 

 

(Visited 550 times, 1 visits today)
Dostopnost