Na naši šoli smo reševali anketo o prostem času. Reševali so jo učenci od 3. do 9. razreda, 55 % fantov in 45 % deklet.

Najprej smo odgovorili na vprašanje, koliko časa dnevno porabimo za učenje. Večina se uči eno uro na dan, precej učencev manj kot eno uro na dan, malo manj 1–2 uri in najmanj več kot dve uri. V naslednjem vprašanju smo odgovorili, ali se učimo tudi med vikendom. 77 % učencev se uči tudi med vikendom, medtem ko se jih 23 % ne. Večini pri učenju pomagajo tudi starši, nekaterim učencem to ni všeč, malo učencev starši prisilijo v učenje in najmanj jih šolsko delo ne zanima. Naslednje vprašanje je bilo bolj obsežno. Zanimalo nas je, ali imamo poleg šole še druge obveznosti. Učenci pomagajo staršem večinoma manj kot uro na dan, malo manj 1 do 2 uri na dan in najmanj več kot dve uri. Za interesne dejavnosti porabijo največkrat 1 do 2 uri na dan, manj jih porabi eno do dve uri in najmanj več kot dve uri. Veliko učencev hodi tudi v glasbeno šolo, za katero večinoma porabijo manj kot uro, manj eno do dve uri in najmanj več kot dve uri. Za športne treninge porabi 59 % učencev eno do dve uri, 25 % več kot 2 uri in 16 % manj kot uro.

Učenci smo odgovorjali tudi na vprašanje, kaj nam pomeni besedna zveza prosti čas. V 3. a je bil najbolj pogost odgovor igranje, v 3. b prijatelji, 4. a sproščanje, v 4. b druženje s prijatelji, v 5. a, da si prost, v 5. b, da delaš, kar želiš, 5. c druženje, 6. a in 6. b, da delaš, kar želiš, v 7. a čas zase, v 7. b druženje s prijatelji in v 8. a, 9. a in 9. b, da delaš, kar želiš.

V naslednjem vprašanju smo morali obkrožiti število od 1 do 5 (5 – največ, 1 – najmanj), koliko nam pomeni prosti čas. Večina je obkrožila 5, malo manj 4, še manj 3, zelo malo 2 in najmanj 1. Večina učencev se je strinjala, da je najboljši način preživljanja prostega časa druženje s prijatelji, ostalo pa si sledi od bolj priljubljenega do najmanj: čas s starši, poslušanje glasbe, gledanje TV, računalnik, branje, lenarjenje, interesne dejavnosti, družabna omrežja in kulturne dejavnosti.

Pri predzadnjem vprašanju je vsak povedal, kaj bi počel, če bi imel več prostega časa. 3. b, 5. a, 8. b, 9. a in 9. b je odgovoril, da bi se več družili s prijatelji, 4. a, 6. a in 6. b bi se več ukvarjali s športom, 7. a, da bi se več ukvarjali s čimer bi želeli., 4. b in 7. b, da bi se več družili z družino.

Nazadnje smo morali odgovoriti, ali se strinjamo s trditvijo: Menim, da je v največji meri od mene odvisno, kako bom porabil prosti čas. Večina učencev se je s tem strinjala.

Besedilo in fotografije: Žana Škerjanc, 9. b

(Visited 208 times, 1 visits today)
Dostopnost