V okviru Ekošole sodelujemo pri humanitarnem projektu v zbiranju odpadnih PET plastenk. Zbiranje plastenk je letos namenjeno sofinanciranju nakupa monitorja za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčkov v ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto.

Zbiralna akcija poteka med 1. 10. 2018 in 22. 4. 2019.

PET plastenke (oznaka PET oz. številka 01) učenci oddajo neposredno Aleksandru Gubetu (kabinet pri učilnici slovenščine/nemščine) pred poukom (7.30-7.40) oz. v času glavnega odmora (10.15-10.25).

PRAVILA: Vse zbrane odpadne plastenke morajo biti ločene dosledno in pravilno: popolnoma izpraznjene, stisnjene, zaprte nazaj s pokrovčkom (da se ne razprejo ali ne izteče morebiten ostanek vsebine), sicer bodo zavrnjene.

 

Besedilo: Aleksander Gube

Sličica: Katja Kuzmijak

(Visited 30 times, 1 visits today)
Dostopnost