Prevzem spričeval po 24. 6. 2020

Učenci oz. njihovi starši, ki ne bodo prevzeli spričevala na zadnji šolski dan v sredo, 24. junija 2020, ga lahko prevzamejo

v ponedeljek, 29. 6. 2020, in torek, 30. 6. 2020, med 8. in 14. uro

ali po šolskih počitnicah, od 25. 8. 2020 dalje.

Spričevalo je možno prevzeti osebno (učenec ali starši) ali s pooblastilom staršev (druge osebe).

Tajništvo šole

(Visited 39 times, 1 visits today)
Dostopnost