Spoštovani!


Šolska ministrica je z namenom nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ v šolskem letu 2020/21 sprejela sklep, da se vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021, razen za učence 9. razreda, za katere traja do 15. 6. 2021.


Priporoča se, naj ocenjevanje znanja v času šolanja na daljavo ne bo prioriteta, vendar pa ocenjevanje ni prepovedano. Tako smo se na OŠ Šmarje – Sap dogovorili, da bomo ocenjevanja znanj, na katera so se učenci z učitelji že pripravljali, izvedli, in sicer v dogovoru z učenci. 
Nujno pa je, da VSI učenci 8. in 9. razreda že v času šolanja na daljavo, to je do konca decembra, pridobijo 1 oceno pri predmetu kemija, v januarju pa 2., saj se zaradi fleksibilnega urnika ta s 1. 2. 2021 spremeni. 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Vodstvo šole

(Visited 132 times, 1 visits today)
Dostopnost