Učenci, ki so bili 24. 6. 2022 odsotni, lahko spričevala, po predhodnem dogovoru, prevzamejo v tajništvu šole skladno s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole, in sicer

od 27. do 30. junija 2022 in od 22. do 26. avgusta 2022

med 8.00 in 11.00 ter 12.00 in 14.00.

Spričevala lahko v navedenih dneh v tajništvu šole prevzamejo tudi otrokovi starši, izjemoma druge osebe s pisnim pooblastilom staršev ali skrbnikov otroka.

(Visited 154 times, 1 visits today)
Dostopnost