Ob mednarodnem dnevu strpnosti, smo se učenci Osnovne šole Šmarje – Sap pogovarjali in ustvarjali na temo strpnosti in nestrpnosti.

Pobuda projekta je prišla iz Izobraževalnega centra Eksena. Namen projekta je uresničevanje otrokovih in človekovih pravic v praksi ter strpnih odnosov in negovanje strpnosti v družbi. V njem je sodelovalo več vrtcev in šol iz cele Slovenije. V tednu mednarodnega dneva strpnosti, ki je uradno obeležen z dnem 16. november, smo z otroki izvedli izobraževalno-ustvarjalno delavnico. Tema letošnjega projekta je bila Lepa beseda lepo mesto najde. Na delavnici smo se učitelji z učenci pogovorili o besedah strpnost in nestrpnost, nato pa ustvarjali likovne izdelke na to temo. Poleg likovnih izdelkov so učenci tudi pisali pisma, risali stripe, delali miselne vzorce in se učili vljudnostnih fraz pri pouku angleščine. Ob koncu smo izdelke razstavili v šolski avli. S tem se projekt še ne zaključuje. Izbrane izdelke smo učiteljice poslale na osrednjo nacionalno skupno razstavo izbranih izdelkov. Komisija bo izbrala najbolj ekspresivne likovne izdelke učencev, ki bodo skupaj z mentorji, koordinatorji in ravnatelji povabljeni na slavnostno odprtje osrednje nacionalne razstave projekta, na kateri bomo zmagovalcem podelili svečano plaketo.

Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (npr. sprejemanje in razumevanje različnosti; spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi), Učnemu načrtu za srednje šole (npr. pri predmetih slovenščina, sociologija, filozofija, zgodovina itd.) in Agendi OZN 2030 (npr. zavezanost k spodbujanju strpnosti in medsebojnega spoštovanja). Projekt podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije (človekove pravice in temeljne svoboščine) ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic, kot so opredeljene v Splošni deklaraciji človekovih pravic, Deklaraciji o otrokovih pravicah, Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Konvenciji o otrokovih pravicah.

Več o projektu si lahko preberete na naši spletni strani: http://www.eksena.si/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnihsrednjih-solah/

Besedilo: Lara Lipnik

Fotografije: Špela Casagrande, Lara Lipnik

(Visited 195 times, 1 visits today)
Dostopnost