V letošnjem šolskem letu se je OŠ Šmarje – Sap vključila v Erasmus+ projekt v okviru pozitivne psihologije z naslovom Cvetoče šole.

Glavni koordinator projekta je Institut za pozitivno psihologijo iz Novega Sada, partnerji projekta pa 2 osnovni šoli iz Zagreba, 2 osnovni šoli iz Novega Sada in 2 osnovni šoli iz Slovenije. V decembru 2022 smo se 2 učiteljici in ravnateljica udeležili prvega sestanka v Novem Sadu, kjer je bil predstavljen projekt v celoti. Po vrnitvi smo določile šolski tim 4 učiteljic, ki so se v februarju odpravile v Novi Sad na enotedensko izobraževanje iz pozitivne psihologije. Izobraževanje so vodile profesorice z Instituta za pozitivno psihologijo iz Srbije s pomočjo gostujočih s Hrvaške. V intenzivnem izobraževalnem tednu smo pridobile kar nekaj znanja, ki smo ga nato v aprilu predale naprej našim sodelavkam. Izvedle smo 20-urno izobraževanje, ki je bilo sestavljeno iz 8-urnega praktičnega predavanja v živo, ki je potekalo v prostorih osnovne šole. Sledil je še ogled videa, hospitacije ter branje strokovnega gradiva in izročkov.

V obsegu osmih ur smo izvedle izobraževanje v dveh delih, in sicer dva popoldneva po šest ur. Več kot 20 udeleženkam smo predstavile cilje in namen projekta Cvetoča šola, s pomočjo tehnike činkvina smo brainstormale in razmišljale o pozitivni psihologiji ter nato izhaja iz tega ter bolj teoretično podprle začetek, cilje ter namen pozitivne psihologije, prav tako smo predstavile 3 modele, ki so temelj našega projekta in iz katerih izhajamo, in sicer PERMA model, Via model ter GGS model. Podrobneje smo se osredotočile na Via Character vprašalnik in model 24 močnih področij (če želite, lahko VIA vprašalnik rešite tudi vi na naslednji povezavi: https://www.viacharacter.org/). Vprašalnik smo rešile in rezultat je pokazal, katerih ja naših 5 močnih področji ter kako so razporejena še ostala področja.

Po anketnem vprašalniku smo po skupinah razmišljale, kdaj nas naša močna področja ovirajo in kdaj nam v življenju lahko koristijo. Pogovarjale smo se tudi o čustvih, katera so prijetna in katera neprijetna in jih poskušale z igro vlog zaigrati in nato uganiti. Izobraževanje je potekalo v sproščenem kolegialnem okolju, kjer smo se sodelavke še bolj povezale in prišla je pobuda, da bi v okviru in duhu pozitivne psihologije nadaljevale ter vsak mesec imele pedagoško popoldne, kjer bi delile svoje ideje in primere dobre prakse. 

hkrati smo v aprilu, maju in juniju izvajale delavnice s temami iz pozitivne psihologije v 6. in 7. razredih. V vsaki skupini smo izvedle po 6 delavnic, kjer je bil cilj osmisliti naša močna področja ter tako prispevati k izboljšanju čustvenih in socialnih veščin ter močnih področij vsakega posameznika in razreda.

ČASOVNICA PROJEKTA v šolskem letu 2022/2023:

  • Oktober 2022: začetek projekta
  • December 2022: prvi transnacionalni sestanek v Novem Sadu
  • December 2022: oblikovanje šolskega tima in sestanki
  • Februar 2023: izobraževanje 4 učiteljic iz OŠ Šmarje – Sap v Novem Sadu
  • April 2023: izobraževanje več kot 20 učiteljev na OŠ Šmarje – Sap v okviru projekta in prenos znanja iz pozitivne psihologije
  • April – Junij 2023: izvajanje delavnic v 6. in 7. razredih
  • Februar – Junij 2023: vodenje evidenc in elevacijskih vprašalnikov

Z novim šolskim letom se projekt nadaljuje. Ponovno bomo izvajale delavnice v duhu pozitivne psihologije z željo, da se vizija šole osnuje in gradi naprej s pomočjo naših močnih področji in pozitivne naravnanosti.

Besedilo in fotografije: Lara Lipnik

Izobraževanje izvajale: Betka Jamnik, Tamara Jovičić, Petra Hribar Horzelenberg, Lara Lipnik

(Visited 183 times, 1 visits today)
Dostopnost